Ochrona osób i mienia

Analiza stanu bezpieczeństwa/Audyt Operacyjny Obiektu prowadzony jest przez Zespół posiadający specjalistyczną wiedzę i doświadczenie branżowe w zakresie ochrony osób i mienia, techniki zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad zabezpieczenia obszarów przed celowymi skażeniami.
Na podstawie unikalnych narzędzi audytowych opracowanych w spółce eksperci przeprowadzają obiektywną i kompleksową analizę wszystkich aspektów bezpieczeństwa. Materiał zgromadzony w autorskim kwestionariuszu audytowym oraz podczas wizji lokalnej, oceniającej rodzaje zabezpieczeń występujące na obszarze chronionym, jest podstawą do stworzenia dla klienta rekomendowanego Systemu Bezpieczeństwa Obszaru.


Ochrona fizyczna stała - zabezpieczenie mienia klienta przez pracowników ochrony w oparciu o wnioski uzyskane w audycie operacyjnym oraz zastosowanie optymalnego układu ochrony uwzględniającego obszar, profil działalności klienta oraz potrzeby klienta w zakresie ochrony.
System bezpieczeństwa dla każdego obszaru jest opracowany indywidualnie do potrzeb klienta. Procedury, na podstawie których pracownicy ochrony wykonują obowiązki są przygotowane w oparciu o mogące wystąpić zagrożenia.
Przy zastosowaniu takiej formy ochrony zawsze dążymy do wsparcia pracowników ochrony niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi, które w znacznym stopniu poprawiają skuteczność ich działań.


Ratownictwo chemiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonywane są przez specjalistyczne jednostki utworzone na terenie obszaru chronionego oraz przeszkolonych pracowników realizujących usługi bezpieczeństwa.


Usługi ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych:

  1. zapobiegają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
  2. zapewniają wsparcie i środki umożliwiające zwalczanie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
  3. prowadzą działania ratownicze.


Formy realizowanych usług przez Lynx Security:

  • prewencja przeciwpożarowa (kontrole, szkolenia, aktualizacja przepisów, wsparcie prawne z ppoż.)
  • działania ratowniczo-gaśnicze
  • działania w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego
  • zabezpieczanie i kontrola prowadzonych prac niebezpiecznych pożarowo
  • utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu gaśniczego, sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Celem działań poszczególnych jednostek jest minimalizacja ryzyka wystąpienia pożarów oraz innych możliwych zagrożeń na terenie przedsiębiorstwa/zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem działań kontrolno-prewencyjnych i likwidacji powstałych zdarzeń przy użyciu dostępnych środków.

System bezpieczeństwa dla każdego obszaru jest opracowany indywidualnie do potrzeb klienta. Procedury, na podstawie których pracownicy ochrony wykonują obowiązki są przygotowane w oparciu o mogące wystąpić zagrożenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas

575-100-231

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Odwiedź nas

Mapa dojazdu