Monitoring miejsc magazynowania i składowania odpadów.

Całodobowy monitoring miejsc magazynowania lub składowania odpadów oraz możliwość oglądania zarejestrowanych zdarzeń.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą i przechowywany przez miesiąc od daty jego dokonania.

 

Projekt jest obecnie na etapie notyfikacji techniczne w Komisji Europejskiej, która zakończy się z dniem 7 czerwca 2019 r. – informuje biuro prasowe Ministerstwa Środowiska. Po tym czasie rozporządzenie niezwłocznie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw.  Wtedy też sprawdzane będzie już nie tylko to, czy monitoring jest i pozwala na identyfikację osób, ale także czy służące do niego urządzenia i otrzymywany obraz odpowiadają jakościowym wymogom rozporządzenia.


« Powrót

Zadzwoń do nas

575-100-231

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Odwiedź nas

Mapa dojazdu